Het gaat niet goed!!!

Het toekomstbeeld van de zorg is niet rooskleurig. Want we naderen snel het punt dat we binnen de zorg niet meer rekening kunnen houden met wensen van cliënten. Hoe lang gaat het nog duren voordat we bij de aanmelding van een zorgvraag moeten zeggen: “Natuurlijk kunnen wij uw man komen wassen mevrouw, maar dat kan pas om 1600 uur vanmiddag. Eerder hebben wij geen plek vrij!” “Steunkousen aantrekken? We hebben een gaatje om 11.45 uur, maar dan kunnen we u die dag niet wassen want daar is pas om 1400 uur tijd voor… En we komen ze om 1715 uur weer uittrekken. Ja, dan zult u dus in bed moeten gaan liggen…” En ja, ik weet het: dat is geen kwaliteit, dat geeft kommer en kwel in dit huishouden, maar op een gegeven moment kan het niet anders meer. De werkers in de zorg worden ouder, aanwas van jongeren is er nauwelijks. Er is uitgerekend dat de volledige uitstroom van mbo-leerlingen nodig is om  de capaciteit in de zorg op peil te krijgen. Dat gaat dus echt niet lukken.

Ik gaf van de week aan op een bijeenkomst met collega’s uit alle sectoren van de zorg dat dit ons toekomstbeeld is. Want je kunt met diverse vacatures in wijkteams niet meer harder lopen dan je nu al doet. En is het niet zo dat de bv Nederland dit onheil over ons afroept? Denk maar eens aan de numerus fixus bij de hbo-opleidingen verpleegkunde. Ja, we hebben ze hard nodig, maar nee: we leiden er veel minder op dan we nodig hebben. Het kost geld…. En vervolgens klagen dat er grote tekorten zijn aan  hbo opgeleide verpleegkundigen…

We zijn met zijn allen die bv Nederland, en ik snap best dat iedereen zijn eigen keuzes wil maken als het gaat om uitgeven van het beschikbare geld. Maar: je komt hoe dan ook ooit in het zorgschuitje terecht. En als dan het hierboven geschetste scenario schering en inslag is, zeg dan niet: “hadden we daar niet eerder wat aan kunnen doen?” Want het is er echt bijna nu al te laat voor! Ik heb gewaarschuwd!!!