Kindzorg thuis

Op 12 mei kwam het nieuws naar buiten dat kinderen soms onnodig lang in het ziekenhuis moeten blijven omdat er geen adequate professionele opvang thuis kan worden geregeld. Wij hebben dat bij Vivent goed geregeld. Als een wijkteam kindzorg krijgt aangeboden, dan is er altijd de mogelijkheid om een van de twee gespecialiseerde verpleegkundigen van het Verpleegkundig Thuiszorg Technologie team (VTT-team) in consult te vragen.  Ik ben een van die verpleegkundigen. Ik kan mijn ervaring van bijna 20 jaar als (IC-)kinderverpleegkundige ook in de thuissituatie goed inzetten. In voorkomende gevallen functioneren wij als casemanager. Soms komen we alleen voor verpleegtechnische handelingen of zijn wij klankbord voor het team als het om kinderpalliatieve zorg gaat. Wij borgen op die manier kwalitatief goede continuïteit van zorg, ondersteunen de teams en brengen ook hun kennis op een hoger peil.

Elke thuiszorgorganisatie zou met een of meerdere kinderverpleegkundigen zo’n opvang kunnen regelen. Voordeel: kinderen kunnen sneller naar huis, en de wijkteams voelen zich beter gesteund. Want: kinderen zijn geen kleine volwassenen…flyer kinder palliatieve zorg zs.pdf-1